home o nás elektrárny kupujeme fve pro média kontakt nově JUFA VR cz    en
cz en

O skupině JUFA

Hlavní činností skupiny JUFA je energetika – zejména obnovitelné zdroje energie se zaměřením na fotovoltaické elektrárny. Po více než deseti letech působení v oboru máme za sebou zkušenosti s developmentem, výstavbou, optimalizací výroby a akvizicemi projektů v oblasti solární energetiky. Skupina Jufa v současnosti vlastní 47 solárních elektráren s celkovým výkonem 127 MW.

Investiční skupina Jufa disponuje detailními znalostmi legislativy upravující provoz obnovitelných zdrojů v České republice. Máme rozsáhlou praxi v jednání s bankami, státními úřady i průmyslovými asociacemi. Dlouholeté zkušenosti nám také umožňují hledat vhodná řešení vedoucí nejen ke stabilnímu provozu solárních parků, ale i dále se rozvíjet v dalších oblastech našeho zájmu, jako jsou utility, infrastruktura nebo komerční nemovitosti.

Silný tým zkušených investorů
Jiří Fast Partner
Více informací

Leadery skupiny jsou investoři Jiří Fast a Jan Chrenko. Oba spojují rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti sektoru solární energetiky. Svým obchodním partnerům poskytují jistotu, že se všech projektů a obchodních příležitostí zhostí profesionálně a s ohledem na maximalizaci přidané hodnoty pro všechny zúčastněné strany.

Jan Chrenko Partner
Více informací
Finanční
ukazatele investiční skupiny JUFA
11,9 mld Kč
Celková aktiva
4 mld Kč
Bankovní úvěry
3,2 mld Kč
Výnosy za rok 2023

Investiční skupina Jufa je českou investiční skupinou, která patří mezi nejrychleji rostoucí vlastníky solárních elektráren v České republice.

Její hlavní činností je energetika – zejména obnovitelné zdroje energie se zaměřením na fotovoltaické elektrárny. Po více než deseti letech působení v oboru těží ze zkušeností s developmentem, výstavbou, optimalizací výroby a akvizicí projektů v oblasti využití solární energie. Do skupiny Jufa v současné době spadá 47 solárních elektráren o celkovém výkonu 127 megawattů.


Růst celkového výkonu solárních elektráren skupiny Jufa

Od roku 2019 jsme hrdým Dobrým adělem, přidejte se i Vy.

Naše skupina se jako mnoho jiných účastnila různých ad hoc pomocí lidem v medializovaných případech, ale cítili jsme potřebu tuto pomoc nějak zintenzivnit a zavést do ní pravidelnost. Díky nadaci Dobrý anděl jsme pochopili, že pomoc potřebují hlavně ti, o kterých se v médiích nepíše a nevysílá, protože ti jsou opravdu opuštění a ponecháni svému smutnému osudu. Proto jsme výběr pomoci ponechali na odbornících z této nadace, kteří pomoc rozdělují spravedlivě. Každý měsíc máme pak možnost číst smutné příběhy mnoha rodin, kterým ale alespoň trochu můžeme odlehčit břímě, které na ně bylo naloženo. Při čtení těchto příběhů se člověk neubrání větší a větší pokoře, kdy si uvědomí, jak tenká hranice je mezi životem na vrcholu a pádem na dno. Budeme rádi, když Vás naše osobní zkušenost bude inspirovat k oslovení nás či přímo nadace Dobrý anděl. Věřte, že ten pocit stojí za to. Chci se stát dobrovolným andělem

Naše skupina se jako mnoho jiných účastnila různých ad hoc pomocí lidem v medializovaných případech, ale cítili jsme potřebu tuto pomoc nějak zintenzivnit a zavést do ní pravidelnost.